Repozytorium ::

Gimnazjum ::

Informatyka ::

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego